Speech at coronation of Chhatrapati Sambhaji Maharaj @ Talapur

View this post on Instagram

Jay Jijau Jay shivray Jay shambhuraje Sarv ShivShambhu bhaktana 340th shambhu Rajyabhishek sohlyacha khup khup shubhecha. Aaj mala ya thikani Shambhu gaurav puraskar dilyabadal Shree Shambhu Rajyabhishek Sohla Samiti, Shauryapith Tulapur yanche manapasun Abhar manto. Sahyadri Parvat Ranganmadhe Firat Asto tevha pratek veli Chhatrapati Shivaji Maharajanchi Mala athvan hot aste. Chhatrapati Shivaji Maharajani Swaraj Nirman kele va te Raiteche rajya hote. Chhatrapati Sambhaji Maharaj yani Swarajya sathi Balidan dile. Aaj hya thikani alo he me majhe bhagya samajto. Aaj mala dilela puraskar ha me sahyadrit firnarya gad premina arpit karat ahe mala yethe yeun urja bhetli ahe. Pudhe tyacha mala nakkich vapar hoil. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj yanche vichar me majhya deshat abhimanane sangel. Aaj majhya Ayushatil ha suvarnshan ahe. Jay Jijay Jay Shivray Jay ShambhuRaje

A post shared by Peter Van Geit (@petervangeit) on

View this post on Instagram

Jay Jijau Jay shivray Jay shambhuraje Sarv ShivShambhu bhaktana 340th shambhu Rajyabhishek sohlyacha khup khup shubhecha. Aaj mala ya thikani Shambhu gaurav puraskar dilyabadal Shree Shambhu Rajyabhishek Sohla Samiti, Shauryapith Tulapur yanche manapasun Abhar manto. Sahyadri Parvat Ranganmadhe Firat Asto tevha pratek veli Chhatrapati Shivaji Maharajanchi Mala athvan hot aste. Chhatrapati Shivaji Maharajani Swaraj Nirman kele va te Raiteche rajya hote. Chhatrapati Sambhaji Maharaj yani Swarajya sathi Balidan dile. Aaj hya thikani alo he me majhe bhagya samajto. Aaj mala dilela puraskar ha me sahyadrit firnarya gad premina arpit karat ahe mala yethe yeun urja bhetli ahe. Pudhe tyacha mala nakkich vapar hoil. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj yanche vichar me majhya deshat abhimanane sangel. Aaj majhya Ayushatil ha suvarnshan ahe. Jay Jijay Jay Shivray Jay ShambhuRaje

A post shared by Peter Van Geit (@petervangeit) on