Kashmir Lakes & Hiking Routes

This page consolidates explorations by @zeeshanmushtaqq of alpine lakes in Kashmir. More details on the blog alpinewanderer

Overview map of Kashmir lakes & hiking routes

Topographic map of Kashmir Lakes & hiking routes

QGIS custom map of Lakes & routes

Summary of Kashmir Lakes

Option: link each lake to corresponding blog post: e.g. Gurwan sar lake

Create a summary page for each lake: nice photo with key stats: size, height, location, name, hike duration, base, etc.

namearea (sq km)lonlat
Bodh Sar0.0301905376374.4277979933.84108708
Tar Sar0.0556979757575.1477029334.1395421
Mar Sar0.0282720885475.1099494334.14404257
Chhumanai Sar0.0115783730875.1605678334.09339876
Chhumanai Sar0.0055031862875.1482930534.10406825
Sundersar0.00670876985275.1127903134.15610933
Gangabal0.112740975374.9235557734.43185485
Nundkol0.0234968450474.9351277134.4180777
0.00981066437674.9854089434.45712973
Khem Sar0.0067653870375.1470111134.20735422
Yemsar lake0.00382051521975.161721734.21192184
0.0070997690575.5732167833.97415224
Sorus Nag0.0138561148975.3782633733.9530214
0.00272136595975.3765320833.93382924
Chari Nag0.0145471838275.3888288933.92876047
Langinal Nag0.00314364040575.4212182533.85465528
Ditap Nag0.00378054124675.4219760733.87267322
Gumbar Sar0.00137991496375.1964768434.20878575
durinar 10.000870261559475.3275029434.23617458
Niel Nag0.00515481519475.3246973234.23357985
Damam Sar0.00821856769674.4164857633.86558614
Navkansar0.00624534902874.4293050833.86033611
Navkandar lakut0.00590794638774.4221281233.85765629
Lakut sar0.00489099229674.4367981233.83752935
Pathri sar0.00959198221374.4352894433.82918077
Munwar Sar0.00511536092375.2443806834.01539143
Andarun Sar0.00840579722274.9322120934.45182467
kana sar0.00314999583874.9407076434.44875304
0.00115804269674.4812185433.80109382
0.00147746723374.478261133.80840274
Gurwan Sar0.00269985315874.4630448633.80195484
Chinamarg sar0.00143216446274.4141012633.88511737
Kantar Nag0.00146414607174.3608401433.95576503
Kotori Sar0.0078679460474.6047610533.52188312
Dhakiar Sar0.0233308580674.6247726133.50903769
Beliyaan sar0.00440502945474.6109290733.50954895
Neja sar0.0102073485274.5936002533.50496105
Bhag sar0.0477642482274.5835999233.51891023
Barani Sar0.0092754101874.5739117933.52965484
Sona sar0.00756217144874.5610502433.52829527
Handu sar0.0140341101874.564785333.54007785
Laksukh Sar0.0211450229474.5545996533.53658259
Chandan Sar0.0104669741374.5423801233.54959174
Gum Sar0.00169287112874.526734233.5334372
Katori Sar0.0065005853874.5228492133.54011534
Kaldachni sar0.00218582356474.5197807833.54760185
Nandan Sar0.0176146598174.5259696633.55865059
Konsar Nag0.0974534181674.7697534533.51201046
Indar Sar0.00273665085874.7893949733.54393086
Chir Sar0.00408218163874.8313949533.51506228
Bram Sar0.00975498156574.8501494333.5024406
Tsohar Nag0.00693565231875.4696618833.7538581
Nagaputah Sar0.00112630125275.4474866533.81096992
Nutup0.00186289290675.4506460333.81441102
Katarnag0.00527705167475.3138537734.13540795
Magru Sar0.0066077614774.5208880133.71629393
Kon Nag0.00628283150575.4164151834.1376363
padasar0.00587025505674.5785067933.49602004
0.0010180395574.5818746233.49753508
0.00306565543875.5826689633.97600628
Satsaran0.00148984946774.9962813334.43993834
Mawar Nag0.00496045501675.4784142233.4551285
Zissar Nag0.00154602476975.3857124533.92293859
Dod Chhiran Nag0.00204969910175.386808433.91151344
Dod Chhiran Nag0.00339071658275.3842272933.91039896
Chohar Nag0.00232335512775.4694870633.74934095
Drinyan Sar0.000731042449975.5135946533.61587444
Gir Sar0.000306554827875.5031971533.5631493
Aintpat Sar0.00895091327474.5232602533.73461338
Aintpat Sar0.00468934672674.5282515933.74336205
Aintpat Sar0.00633034517274.5256353233.74020054
0.0028717860875.4841887633.44899141
Shil sar0.00120573071275.5174339633.71449355
Shil sar0.000912402194975.5061279233.72278877
Chohar Nag0.00215297507675.474234233.75854985
chohar nag0.00185550536775.4725132933.76848278
0.000240919413275.3823431533.91219849
0.00269552697775.5851727933.98011482
0.00134668312175.5809455333.97963389
0.000859024826575.5783988833.97903689
0.00150478977375.0042321334.43552814
0.00182343772275.0093421934.43489506
0.000720489278775.1597435834.34625805
0.0012759019275.1857379534.32899723
0.000294693207375.3046305334.13157971
katarnag0.00175670924975.3063631634.12970593
0.000357917840575.3108033534.13823605
0.00034732332474.4404513433.84514532
0.000378315540974.5785949133.53705455
0.00284079811974.8458317133.49037096
Barfsar / Adilsar0.000715161391675.3158181334.23130212

Summary of Kashmir Hiking Routes

Option: link each hiking route to WHT: e.g. Kounsarnag lake route